มีโซอเมริกา

Context of มีโซอเมริกา

มีโซอเมริกา (อังกฤษ: Mesoamerica) เป็นภูมิภาคในประวัติศาสตร์และเขตวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมตอนกลางของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศคอสตาริกา

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมิภาคมีโซอเมริกาเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปยุโรป เช่น โรคฝีดาษ โรคหัด ซึ่งส่งผลให้ชนพื้นเมืองเสียชีวิตกว่าร้อยละ 90

มีโซอเมริกา (อังกฤษ: Mesoamerica) เป็นภูมิภาคในประวัติศาสตร์และเขตวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมตอนกลางของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศคอสตาริกา

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมิภาคมีโซอเมริกาเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปยุโรป เช่น โรคฝีดาษ โรคหัด ซึ่งส่งผลให้ชนพื้นเมืองเสียชีวิตกว่าร้อยละ 90

แผนที่

Videos