Golden Gate

Golden Gate

Golden Gate เป็นช่องแคบบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือที่เชื่อมต่อกับอ่าวซานฟรานซิสโกกับมหาสมุทรแปซิฟิก มันถูกกำหนดโดยแหลมของคาบสมุทรซานฟรานซิสโกและคาบสมุทรมารินและตั้งแต่ปีพ. ศ. 2480 สะพานโกลเดนเกตทอด ชายฝั่งทั้งหมดและน้ำที่อยู่ติดกันตลอดช่องแคบได้รับการจัดการโดย Golden Gate National Recreation Area

Photographies by: