మొరాకో

Context of మొరాకో

మొరాకో : ఆఫ్రికన్, ఇస్లామిక్, అరబ్, బెర్బర్, యూరోపియన్ ప్రభావాలు గల ఈ చిన్న దేశానికి ఏటా 4 లక్షలకు పైగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ముఖ్య వనరులు వ్యవసాయం,ఫాస్ఫేట్ గనులు. ఫెస్ (Fe"s)లో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం (859 AD), ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనది. మొరాకో ప్రజలు పుదీనా (mint)టీని సేవిస్తారు.చేతితో అల్లిన మొరాకో తివాచీలు చాలా ప్రసిద్ధమైనవి.

మొరాకో : ఆఫ్రికన్, ఇస్లామిక్, అరబ్, బెర్బర్, యూరోపియన్ ప్రభావాలు గల ఈ చిన్న దేశానికి ఏటా 4 లక్షలకు పైగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ముఖ్య వనరులు వ్యవసాయం,ఫాస్ఫేట్ గనులు. ఫెస్ (Fe"s)లో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం (859 AD), ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనది. మొరాకో ప్రజలు పుదీనా (mint)టీని సేవిస్తారు.చేతితో అల్లిన మొరాకో తివాచీలు చాలా ప్రసిద్ధమైనవి.

More about మొరాకో

Map

Videos