Europeiska Ryssland

Context of Europeiska Ryssland

Europeiska Ryssland refererar till de västra delarna av Ryssland som ligger i Europa. Traditionellt brukar gränsen för Europa dras igenom Uralbergen och Uralfloden, men denna definition är under diskussion.

Merparten av de ryska territorierna ligger i Asien medan majoriteten av Rysslands befolkning finns i de västra europeiska delarna. De senare omfattar exempelvis städer som Moskva och S:t Petersburg. Under epoken för Tsarryssland användes termen Europeiska Ryssland om de östslaviska territorierna som var under rysk kontroll, så som dagens Belarus och merparten av Ukraina.

Europeiska Ryssland refererar till de västra delarna av Ryssland som ligger i Europa. Traditionellt brukar gränsen för Europa dras igenom Uralbergen och Uralfloden, men denna definition är under diskussion.

Merparten av de ryska territorierna ligger i Asien medan majoriteten av Rysslands befolkning finns i de västra europeiska delarna. De senare omfattar exempelvis städer som Moskva och S:t Petersburg. Under epoken för Tsarryssland användes termen Europeiska Ryssland om de östslaviska territorierna som var under rysk kontroll, så som dagens Belarus och merparten av Ukraina.

More about Europeiska Ryssland

Karta

Videos