• Tags e lejuar HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Përshkrimi i tag Çfarë shkruan Çfarë shikon
  Spirancat përdoren për të krijuar lidhje me faqe të tjera. <a href="http://www.holamon.cat">Holamon.cat</a> Holamon.cat
  Enfatizuar <em>Enfatizuar</em> Enfatizuar
  Strong <strong>Strong</strong> Strong
  Citim <cite>Citim</cite> Citim
  Citim blloku <blockquote>Citim blloku</blockquote>
  Citim blloku
  Tekst kodi i përdorur për të shfaqur kodin burues të programeve <code>Kod</code> Kod
  Listë e paorganizuar - përdor <li> në fillim të çdo zëri të listës <ul> <li>Zëri i parë</li> <li>Second item</li> </ul>
  • Zëri i parë
  • Second item
  Listë e organizuar - përdor <li> në fillim të çdo zëri të listës <ol> <li>Zëri i parë</li> <li>Second item</li> </ol>
  1. Zëri i parë
  2. Second item
  Asnjë ndihmë në dispozicion për tag li.
  Listat përcaktuese janë të ngjashme me listat e tjera HTML. <dl> fillon listën përcaktuese, <dt> nis termin për tu përcaktuar dhe <dd> fillon përshkrimin e përcaktimit. <dl> <dt>Termi i parë</dt> <dd>Përcaktimi i parë</dd> <dt>Termi i dytë</dt> <dd>Përcaktimi i dytë</dd> </dl>
  Termi i parë
  Përcaktimi i parë
  Termi i dytë
  Përcaktimi i dytë
  Asnjë ndihmë në dispozicion për tag dt.
  Asnjë ndihmë në dispozicion për tag dd.
  Heading <h2>Nëntitulli</h2>

  Nëntitulli

  Heading <h3>Nëntitulli tre</h3>

  Nëntitulli tre

  Heading <h4>Nëntitulli katër</h4>

  Nëntitulli katër

  Heading <h5>Nëntitulli pesë</h5>
  Nëntitulli pesë
  Heading <h6>Nëntitulli gjashtë</h6>
  Nëntitulli gjashtë

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Përshkrimi i simbolit Çfarë shkruan Çfarë shikon
  E komerciale &amp; &
  Më e madhe &gt; >
  Më e vogël &lt; <
  Thonjëzat &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.