• Povolené sú HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  Táto stránka povoľuje HTML obsah. Naučiť sa celé HTML môže byť odstrašujúce, ale naučiť sa používať niekoľko málo z najzákladnejších HTML "značiek" je veľmi jednoduché. Tato tabuľka poskytuje príklady pre každú značku povolenú na tejto stránke.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Popis značky Napíšete Získate
  Odkazy na iné stránky. <a href="http://www.holamon.cat">Holamon.cat</a> Holamon.cat
  Zdôraznené <em>Zdôraznené</em> Zdôraznené
  Tučné <strong>Tučné</strong> Tučné
  Citácia <cite>Citácia</cite> Citácia
  Odsadenie bloku <blockquote>Odsadenie bloku</blockquote>
  Odsadenie bloku
  Zobrazenie zdrojového kódu <code>Kód</code> Kód
  Nečíslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu <ul> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • Prvá položka
  • Druhá položka
  Číslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu <ol> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  Chýba pomocník pre značku li.
  Zoznam definície je podobný ostatným HTML zoznamom. <dl> začína zoznam definícii, <dt> začína termín a <dd> začína popis definície. <dl> <dt>Prvý termín</dt> <dd>Prvá definícia</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definícia</dd> </dl>
  Prvý termín
  Prvá definícia
  Druhý termín
  Druhá definícia
  Chýba pomocník pre značku dt.
  Chýba pomocník pre značku dd.
  Nadpis <h2>Podnadpis</h2>

  Podnadpis

  Nadpis <h3>Podnadpis tretej úrovne</h3>

  Podnadpis tretej úrovne

  Nadpis <h4>Podnadpis štvrtej úrovne</h4>

  Podnadpis štvrtej úrovne

  Nadpis <h5>Podnadpis piatej úrovne</h5>
  Podnadpis piatej úrovne
  Nadpis <h6>Podnadpis šiestej úrovne</h6>
  Podnadpis šiestej úrovne

  Väčšinu nezvyčajných znakov môžete bez problémov vložiť priamo.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Popis znaku Napíšete Získate
  Ampersand &amp; &
  Väčší ako &gt; >
  Menší ako &lt; <
  Úvodzovky &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.