ඉතියෝපියාව

Context of ඉතියෝපියාව

ඉතියෝපියා අප්‍රිකාවේ අගින් බිමෙන් වැසුණු රාජ්‍යයක් වේ. නිල වශයෙන් එය ඉතියෝපියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමූහ ආණ්ඩුව වශයෙන් හැඳින්වේ. එය අප්‍රිකාවේ දෙවන ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශය වන අතර ජනගහනය මිලියන 79.2 කි. වර්ග ප්‍රමාණය අනුව (1,100,000 වර්ග කිලෝමීටර) දසවන ස්ථානයේ සිටී. අගනුවර ආඩිස් අබාබා ය. ඉතියෝපියාවේ නැගෙනහිර මායිම වන්නේ ඩිජිබෝට් සහ සෝමාලියාව වන අතර දකුණින් කෙන්යාවත්, බටහිරින් සුඩානයත්, උතුරින් එරිත්‍රියාවත් ඉතියෝපියාවට මායිම්ව පිහිටයි. බොහෝ අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන් ඔවුන්ගේ නවීන රටාවන්ගෙන් යුක්ත වේ. ඉතියෝපියාව පුරාතන කාලයේ පටන් නිදහස් රාජ්‍යයක් වුවද ලෝකයේ පැරණිම රටවල් වලින් එකකි. ‍ඓතිහාසික වශයෙන් රාජකීය රාජ්‍යයකි. ඉතියෝපියානු වංශයේ මූලයන් දසවන ශතවර්ෂය දක්වා දිව යයි. අතීත මානව නටබුන් හමුවු පැරණිම ස්ථානයක් ලෙස ඉතියෝපියාව සැලකිය හැකිය. එය මුල්ම හෝමෝ සේපියන් මානවයා මධ්‍යම නැගෙනහිරට හා ඉන් ඔබ්බට පාතැබූ පළමු ස්ථානය විය හැකිය. යුරෝපය විසින් තම බලය යොදා බර්ලින් සමුළුවේදී අප්‍රිකාව දෙකඩ වූ පසුවද ඔවුන්ගේ නිදහස රඳවාගත් රටවල්දෙකෙන් එකක් ලෙස ඉතියෝපියාව වැදගත් රාජ්‍යයකි. කෙටි කලකින් ඉතියෝපියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ...තව කියවන්න

ඉතියෝපියා අප්‍රිකාවේ අගින් බිමෙන් වැසුණු රාජ්‍යයක් වේ. නිල වශයෙන් එය ඉතියෝපියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමූහ ආණ්ඩුව වශයෙන් හැඳින්වේ. එය අප්‍රිකාවේ දෙවන ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශය වන අතර ජනගහනය මිලියන 79.2 කි. වර්ග ප්‍රමාණය අනුව (1,100,000 වර්ග කිලෝමීටර) දසවන ස්ථානයේ සිටී. අගනුවර ආඩිස් අබාබා ය. ඉතියෝපියාවේ නැගෙනහිර මායිම වන්නේ ඩිජිබෝට් සහ සෝමාලියාව වන අතර දකුණින් කෙන්යාවත්, බටහිරින් සුඩානයත්, උතුරින් එරිත්‍රියාවත් ඉතියෝපියාවට මායිම්ව පිහිටයි. බොහෝ අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන් ඔවුන්ගේ නවීන රටාවන්ගෙන් යුක්ත වේ. ඉතියෝපියාව පුරාතන කාලයේ පටන් නිදහස් රාජ්‍යයක් වුවද ලෝකයේ පැරණිම රටවල් වලින් එකකි. ‍ඓතිහාසික වශයෙන් රාජකීය රාජ්‍යයකි. ඉතියෝපියානු වංශයේ මූලයන් දසවන ශතවර්ෂය දක්වා දිව යයි. අතීත මානව නටබුන් හමුවු පැරණිම ස්ථානයක් ලෙස ඉතියෝපියාව සැලකිය හැකිය. එය මුල්ම හෝමෝ සේපියන් මානවයා මධ්‍යම නැගෙනහිරට හා ඉන් ඔබ්බට පාතැබූ පළමු ස්ථානය විය හැකිය. යුරෝපය විසින් තම බලය යොදා බර්ලින් සමුළුවේදී අප්‍රිකාව දෙකඩ වූ පසුවද ඔවුන්ගේ නිදහස රඳවාගත් රටවල්දෙකෙන් එකක් ලෙස ඉතියෝපියාව වැදගත් රාජ්‍යයකි. කෙටි කලකින් ඉතියෝපියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වරලත් සාමාජිකයෙක් විය. වෙනත් අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන් දෙවන ලෝක යුද්ධයත් සමග නිදහස ලැබුවත්, බොහෝ දෙනා ඉතියෝපියානු රාජ්‍යය ඔස්සේ වර්ණ තෝරා ගත් අතර අසීස් අබාබා ප්‍රදේශය අප්‍රිකාවේ පිහිටි අන්තර්ජාතික සංවිධාන වල මූලික ස්ථානය බවට පත්විය.

More about ඉතියෝපියාව

Map

Videos