කොචෙම්

Cochem

( කොචෙම් )

කොචෙම් යනු ජර්මනියේ රයින්ලන්ඩ්-පලටිනේට් හි කොචෙම්-සෙල් දිස්ත්‍රික්කයේ ආසනය සහ විශාලතම නගරයයි. 5,000 කට අධික ජනගහනයක් සිටින කොචෙම්, ජර්මනියේ දෙවන කුඩාම දිස්ත්‍රික් ආසනය ලෙස කුසල් දිස්ත්‍රික්කයේ කුසෙල්ට පිටුපසින් වැටේ. 2009 ජූනි මස 7 සිට, එය Cochem වන Verbandsgemeinde අයත් කර ඇත.

Photographies by:
michael clarke stuff - CC BY-SA 2.0
Position
210
Rank
4209

Add new comment

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Security
425136978Click/tap this sequence: 9753

More images

Where can you sleep near කොචෙම් ?

Booking.com
2 visits today, 308 Destinations, 6.201 Points of interest, 203.036 visits in total.