ෂැංහයි

Context of ෂැංහයි

ෂැංහයි යනු චීනයේ ජනාකීර්ණම නගරයයි. යැංසි ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ ෂැංහයි වලිනි.

19 වැනි ශතවර්ෂය වන තෙක් ෂැංහයි ප්‍රධාන නගරයක් ලෙස නොසැළකුණි. නමුත් ෂැංහයි වරාය වෙළෙඳ කටයුතු සඳහා ඉතා වැදගත් ස්ථානයක පිහිටි බැවින් නගරය 19 වැනි ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේ පමණ සිට වැදගත් සහ දියුණු නගරයක් බවට පත් විය. ෂැංහයි වරාය ලොව විශාලතම බඩු ප්‍රවාහන වරාය ලෙස සැළකෙයි. තවද චීනයේ ප්‍රධාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ෂැංහයි වේ.


Where can you sleep near ෂැංහයි ?

Booking.com
41 visits today, 312 Destinations, 6.532 Points of interest, 219.056 visits in total.