Nepal

Context of Nepal

Nepal er ein republikk sør i Himalaya. Kina ligg i nord og India ligg i sør. Nepal er den einaste staten i verda som har hinduisme som statsreligion. Mount Everest, det høgste fjellet i verda ligg i Nepal. Partiet Nepals Kommunistiske Parti (maoistisk) har gjennom politisk kamp og geriljakrigføring frå 1996 vorte stadig mektigare. Til tider har dei kontrollera kring 70 % av flatevidda i landet, og i 2007 danna dei regjering saman med sjupartialliansen for demokrati i Nepal

Nepal er ein republikk sør i Himalaya. Kina ligg i nord og India ligg i sør. Nepal er den einaste staten i verda som har hinduisme som statsreligion. Mount Everest, det høgste fjellet i verda ligg i Nepal. Partiet Nepals Kommunistiske Parti (maoistisk) har gjennom politisk kamp og geriljakrigføring frå 1996 vorte stadig mektigare. Til tider har dei kontrollera kring 70 % av flatevidda i landet, og i 2007 danna dei regjering saman med sjupartialliansen for demokrati i Nepal

More about Nepal

Things to do in Nepal

Essentials

Others

Map