Mongolia

Context of Mongolia

Mongolia (khalkhamongolsk Монгол Улс) er eit land i Sentral-Asia med grense til Russland i nord og Kina i sør. Landet var senter for det mongolske riket på tolvhundretalet, men blei styrt av det kinesiske Qingdynastiet frå slutten av sekstenhundretalet fram til det vann sjølvstende, med sovjetisk hjelp, i 1921.

Størstedelen av Mongolia er steppeland, med fjellområde i nord og vest og Gobiørkenen i sør. Dei fleste innbyggjarane er nomadiske tibetan-buddhistar frå den mongolske folkegruppa.

Landet vart tidlegare kalla Ytre Mongolia for å skilje det frå Indre Mongolia, ein provins i Kina.


Mongolia (khalkhamongolsk Монгол Улс) er eit land i Sentral-Asia med grense til Russland i nord og Kina i sør. Landet var senter for det mongolske riket på tolvhundretalet, men blei styrt av det kinesiske Qingdynastiet frå slutten av sekstenhundretalet fram til det vann sjølvstende, med sovjetisk hjelp, i 1921.

Størstedelen av Mongolia er steppeland, med fjellområde i nord og vest og Gobiørkenen i sør. Dei fleste innbyggjarane er nomadiske tibetan-buddhistar frå den mongolske folkegruppa.

Landet vart tidlegare kalla Ytre Mongolia for å skilje det frå Indre Mongolia, ein provins i Kina.


More about Mongolia

Things to do in Mongolia

Essentials

Others

Map