Drinkhoorn

Drinking horn ( Drinkhoorn )

Een drinkhoorn is de hoorn van een dier die gebruikt wordt om uit te drinken. Drinkhoorns werden onder andere gebruikt door de oude Germaanse volkeren, zoals de Vikingen, Saksen en Friezen, maar er zijn ook aanwijzingen dat veehoudende volkeren in bijvoorbeeld Azië en Afrika de hoorns van hun vee gebruikten om uit te drinken.

Voor de Germaanse drinkhoorn werd gewoonlijk een hoorn gebruikt van de oeros of de wisent. Vaak werden er afbeeldingen van goden of runen ingekerfd. De rand en het uiteinde werden vaak afgezet met een laagje van goud of zilver.

More images

Bestemmingen