मोरोक्को

Context of मोरोक्को

मोरक्को, आधिकारिक रुपले मोरक्को अधिराज्य, उत्तरी अफ्रिकाको मघरेब क्षेत्रमा स्थित एउटा देश हो। यो उत्तरमा रहेको भूमध्य सागर र पश्चिममा अटलान्टिक महासागर, पूर्वमा पश्चिमी सीमा र दक्षिणमा सहारा (स्थिति विवादित) भूमि सीमाको साथ देखिने गर्दछ।

मोरक्को, आधिकारिक रुपले मोरक्को अधिराज्य, उत्तरी अफ्रिकाको मघरेब क्षेत्रमा स्थित एउटा देश हो। यो उत्तरमा रहेको भूमध्य सागर र पश्चिममा अटलान्टिक महासागर, पूर्वमा पश्चिमी सीमा र दक्षिणमा सहारा (स्थिति विवादित) भूमि सीमाको साथ देखिने गर्दछ।

More about मोरोक्को

Map