इथियोपिया

Context of इथियोपिया

इथियोपिया ()  listen ) (Ge'ez: ኢትዮጵያ ʾĪtyōṗṗyā), आधिकारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपिया एक अफ्रिकन राष्ट्र हो ।


इथियोपिया ()  listen ) (Ge'ez: ኢትዮጵያ ʾĪtyōṗṗyā), आधिकारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपिया एक अफ्रिकन राष्ट्र हो ।


More about इथियोपिया

Map