Guanaco

गुआनाको (; Lama guanicoe) दक्षिण अमेरिकामा रहेको ऊँट हो, लामासँग नजिकको सम्बन्ध छ। Guanacos दुई जंगली दक्षिण अमेरिकी ऊँट मध्ये एक हो, अर्को भिकुना हो, जो उच्च उचाई मा बस्छ।

Destinations