वालेन्सिया (संघ)

Context of वालेन्सिया (संघ)

वालेन्सियाचा संघ हा स्पेन देशाचा एक स्वायत्त संघ आहे. वालेन्सिया ही ह्या संघाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. वालेन्सियन व स्पॅनिश ह्या वालेन्सियाच्या अधिकृत व राजकीय भाषा आहेत.

वालेन्सियाचा संघ हा स्पेन देशाचा एक स्वायत्त संघ आहे. वालेन्सिया ही ह्या संघाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. वालेन्सियन व स्पॅनिश ह्या वालेन्सियाच्या अधिकृत व राजकीय भाषा आहेत.

More about वालेन्सिया (संघ)

Map