मेसोअमेरिका

Context of मेसोअमेरिका

मेसोअमेरिका हा अमेरिकेच्या मध्य भागातील प्रदेश आहे.

साधारणतः मेक्सिकोच्या दक्षिणेपासून कोलंबियाच्या उत्तरेपर्यंतचा भाग हा मेसोअमेरिका समजला जातो.

Map

Videos