David (Michelangelo)

( ദാവീദ് (മൈക്കലാഞ്ചലോ) )

Coordinates 43°46′36.13″N 11°15′34.02″E / 43.7767028°N 11.2594500°E / 43.7767028; 11.2594500

ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരൻ മൈക്കലാഞ്ചലോ 1501 നും 1504 നും ഇടയിൽ മാർബിളിൽ സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാന ശില്പത്തിന്റെ സമുന്നത സൃഷ്ടിയാണ് ദാവീദ്. 17 അടി (5.17 മീറ്റർ )യാണ് ദാവീദിൻറെ ഉയരം ബൈബിൾ കഥാപാത്രമായ ഡേവിഡിൻറെ പ്രതിമ ഫ്ലോറൻസ് കലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് .

ദാവീദിൻറെ പ്രതിമ ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രലിൻറെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവാചക പ്രതിമകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ അതിനുപകരമായി ഫ്ലോറൻസിലെ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ പിയാസ ഡെല്ല സിഗ്നോറിയ ചത്വരത്തിൽ പാലാസോ വെച്ചിയോയ്ക്ക് (നഗര പൊതുമന്ദിരം) പുറത്ത് ഒരു പൊതു സ്ക്വയറിൽ 1504 സെപ്റ്റംബർ 8 ന് പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു . ഈ പ്രതിമ 1873-ൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഗാലേരിയ ഡെൽ അക്കാദമിയയിലേക്ക് മാറ്റി, പിന്നീട് അത് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നിടത്ത് ഒരു തനിപ്പകർപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം, പ്രതിമ താമസിയാതെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസിലെ പൗരസ്വാതന്ത്ര...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Coordinates 43°46′36.13″N 11°15′34.02″E / 43.7767028°N 11.2594500°E / 43.7767028; 11.2594500

ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരൻ മൈക്കലാഞ്ചലോ 1501 നും 1504 നും ഇടയിൽ മാർബിളിൽ സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാന ശില്പത്തിന്റെ സമുന്നത സൃഷ്ടിയാണ് ദാവീദ്. 17 അടി (5.17 മീറ്റർ )യാണ് ദാവീദിൻറെ ഉയരം ബൈബിൾ കഥാപാത്രമായ ഡേവിഡിൻറെ പ്രതിമ ഫ്ലോറൻസ് കലയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് .

ദാവീദിൻറെ പ്രതിമ ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രലിൻറെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവാചക പ്രതിമകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ അതിനുപകരമായി ഫ്ലോറൻസിലെ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ പിയാസ ഡെല്ല സിഗ്നോറിയ ചത്വരത്തിൽ പാലാസോ വെച്ചിയോയ്ക്ക് (നഗര പൊതുമന്ദിരം) പുറത്ത് ഒരു പൊതു സ്ക്വയറിൽ 1504 സെപ്റ്റംബർ 8 ന് പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു . ഈ പ്രതിമ 1873-ൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഗാലേരിയ ഡെൽ അക്കാദമിയയിലേക്ക് മാറ്റി, പിന്നീട് അത് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നിടത്ത് ഒരു തനിപ്പകർപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം, പ്രതിമ താമസിയാതെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസിലെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൻറെ പ്രതീകമായി വന്നു, ഒരു സ്വതന്ത്ര നഗര-സംസ്ഥാനമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്ലോറൻസിന് ഓരോ വർഷവും അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ ശക്തമായ എതിരാളികളുടെ ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു, കൂടാതെ മെഡിസി കുടുംബത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനവും ഫ്ലോറൻസിൻറെ സ്വാതന്ത്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തി, സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കിൻറെ പ്രതീകമായ റോമിലേക്കാണ് ഡേവിഡിന്റെ നോട്ടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .

നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ

മൈക്കലാഞ്ചലോ പ്രതിമ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച 1501 മുതൽ 1504 കാലഘട്ടത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഡേവിഡിൻറെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. [1] മൈക്കലാഞ്ചലോ ഡേവിഡിൻറെ പ്രതിമ നിർമ്മാണത്തിനായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറൻസ് ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയുടെ പ്രധാന മേൽനോട്ടക്കാർ 'ആർട്ടേ ഡെല്ല ലാന' എന്ന പേരിലുള്ള കമ്പിളി കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനക്കായിരുന്നു, അവർക്ക് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വലിയ പ്രതിമകൾ ഭദ്രാസനപ്പളളിയുടെ മുട്ടുചുവരുകൾക്കിടയിൽ നിർമിച്ചു വെക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. [2] 1410-ൽ ഡൊണാറ്റെല്ലോ പ്രതിമകളിൽ ആദ്യത്തേത് നിർമ്മിച്ചു, ടെറാക്കോട്ടയിൽ നിർമ്മിച്ച ജോഷ്വയുടെ രൂപം. ടെറാക്കോട്ടയിലെ ഹെർക്കുലസിന്റെ ഒരു രൂപം നിർമ്മിക്കാൻ 1463-ൽ ഫ്ലോറന്റൈൻ ശില്പിയായ അഗോസ്റ്റിനോ ഡി ദൂഷിയോ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ഡൊണാറ്റെല്ലോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചതാകാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. [3] 1464-ൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിമാ നിർമ്മാണ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ സംഘടന ഡേവിഡിൻറെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ അഗോസ്റ്റിനോയുമായി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കി [4] .

വടക്കൻ തുസ്കാനിലെ അപ്പുവാൻ ആൽപ്സ് മലനിരകളിലെ കറാറ നഗരത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിമ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ മാർബിൾ ശിലാഖണ്ഡം ലഭ്യമാക്കിയത്. അഗസ്റ്റിനോ വളരെ കുറച്ചു ജോലിക‍ളാണ് ചെയ്തത്. കാലുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ച്, പാദവും ഉടലും തുണി ഉപയോഗിച്ച് രുപരേഖ ഉണ്ടാക്കി.കല്ലുളി കൊണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്വാരം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് അജ്‍ഞാത കാരണത്താൽ അഗസ്റ്റിനോയുടെ കരാർ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 1466 ൽ ഡൊണാറ്റെല്ലോ മരിച്ചു, പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം അൻറോണിയോ റൊസീലിനിയോക്ക് ആഗസ്റ്റിനോ അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ ചുമതല ലഭിച്ചു. എന്നാൽ റൊസീലിനിയോയുടെ കരാർ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും മാർബിൾ ശിലാഖണ്ഡം നീണ്ട 26 വർഷം പള്ളിയുടെ പണിപ്പുരയുടെ മുറ്റത്ത് പൊടിപടലങ്ങളേറ്റ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നു. വിലയേറിയ ശിലാഖണ്ഡം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതും ഇത് ഫ്ലോറൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എടുത്ത പ്രയാസങ്ങളും വ്യയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉയർന്ന തുകയും അധികാരികളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കി.

1500 ലെ ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിലെ വസ്തുവിവരപട്ടിക പുസ്തകത്തിൽ ഡേവിഡിനെ ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കുന്നു " ഡേവിഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശിലാഖണ്ഡം അവിടെ അലസമായി വഴിമുടക്കി കിടക്കുന്നു". [5] ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഈ വലിയ മാർബിൾ എടുത്ത് ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ കണ്ടെത്താൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവർ അതിനായി ഒരു ശിലാഖണ്ഡം വരുത്തി അതിന് "ദ ജയിൻറ് [6] എന്ന് പേരിട്ടു. പ്രസ്തുത ഖണ്ഡത്തെ പ്രതിമാരൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തരായ അതിവിദഗ്ദൻമ്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആശയം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നവർക്ക് ഡേവിഡിൻറെ നിർമ്മാണചുമതല നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ലിയാനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയെപ്പോലുള്ള പ്രഗത്ഭർ ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ 26 വയസ്സുള്ള മൈക്കലാഞ്ചലോക്ക് തൻറെ ആശയത്തെ സംഘടനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു . [7] 1501 ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് മൈക്കലാഞ്ചലോയ്ക്ക് ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ നൽകി. [4] സെപ്റ്റംബർ 13 ന് അതിരാവിലെ അദ്ദേഹം പ്രതിമ കൊത്തിത്തുടങ്ങി. കരാർ ലഭിച്ച ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ഡേവിഡിൻറെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. അടുത്ത രണ്ട് വർഷം അദ്ധേഹം ആ പ്രതിമാ നിർമ്മാണത്തിനായി സമയം ചെലവഴിച്ചു.

 
The original David outside the Palazzo Vecchio, before it was moved in 1873.
 
David at its current location in the Galleria dell'Accademia.
 
A replica of David now stands outside the Palazzo Vecchio
പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കൽ
 
ഡേവിഡിൻറെ പിൻഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ആയുധമായ കയറ് ചവണ കാണാം.

1504 ജനുവരി 25 ന്, ശില്പം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത്, ആറ് ടണ്ണിലധികം ഭാരമുള്ള പ്രതിമ കത്തീഡ്രലിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഫ്ലോറന്റൈൻ അധികൃതർക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. [8] ഡേവിഡിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സൈറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, സാന്ദ്രോ ബോട്ടിസെല്ലി എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി കലാകാരന്മാരടങ്ങുന്ന 30 ഫ്ലോറന്റൈൻ പൗരന്മാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി അവർ വിളിച്ചു. [9] പ്രതിമയ്‌ക്കായി ഒൻപത് വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും രണ്ട് ചേരിയായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു.

ഗിയൂലിയാനോ ഡ സാൻഗല്ലോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിയറോ ഡി കോസിമോയുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു വിഭാഗം പ്രതിമാ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ണക്കല്ല് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതായതിനാൽ അത് പിയാസ ഡെല്ല സിഗ്നോറിയയിലെ (നഗര ചത്വരം) പുറത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി നിരവധി കമാനങ്ങളുള്ള 'ലോഗിയ ഡി ലാൻസി' എന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ദൃഡമായി വിശ്വസിച്ചു. വേറൊരു വിഭാഗം നഗരപൊതുമന്ദിരത്തിൻറെ(പലാസോ ഡെല്ല സിഗ്നോറിയ - ഇപ്പോൾ പലാസോ വെച്ചിയോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. വിഖ്യാത നവോത്ഥാന ചിത്രകാരനായ ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രിതിമ ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പളളിയുടെ അടുത്തോ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു.

1504 ജൂണിൽ ദാവീദ് പ്രതിമയുടെ പ്രമേയമായ ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പു പ്രിതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ പ്രമേയമുള്ള ഡൊണാറ്റെല്ലോ ശില്പിയുടെ 'ജൂഡിത്ത് ഉം ഹോളോഫേർനീസ്' എന്ന വെങ്കലപ്രതിമ മാറ്റി ദാവീദ് പ്രതിമ പലാസോ വെച്ചിയോ നഗരസഭാമന്ദിരത്തിൻറെ കവാടത്തിനടുത്തായി സ്ഥാപിച്ചു. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ പണിശാലയിൽ നിന്നും പിയാസ്സാ ഡെല്ലാ സിഗ്നോറിയ നഗര ചത്വരത്തിലേക്ക് പ്രതിമ എത്തിക്കാൻ നാലുദിവസമെടുത്തു. പിന്നീട് വേനൽക്കാലത്തിനു ശേഷം ദാവീദിൻറെ കയറുചവണയും പ്രതിമയുടെ വലതുകാലിന് താങ്ങ് പോലെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള മരക്കുറ്റിയും ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു. പ്രതിമയുടെ ലിംഗഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മറച്ചു.[10]

പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം

1800 കളുടെ മധ്യത്തിൽ, ഡേവിഡിന്റെ ഇടതു കാലിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [11]

1873-ൽ ഡേവിഡിന്റെ പ്രതിമ പിയാസയിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുകയും അത് കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ഫ്ലോറൻസിലെ അക്കാദമിയ ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ നിരവധി സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 1910 ൽ ഒരു പകർപ്പ് പിയാസ ഡെല്ലാ സിഗ്നോറിയയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. [12]

1991 ൽ പിയറോ കന്നാറ്റ എന്ന കലാകാരൻ പ്രതിമയെ ജാക്കറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച ചുറ്റികകൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വെനീഷ്യൻ ചിത്രകാരന്റെ മാതൃക തന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു. [13] പ്രതിമയുടെ ഇടതു കാലിന്റെ കാൽവിരലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കന്നാറ്റയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. [14]

2010 നവംബർ 12 ന് ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രലിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഡേവിഡിന്റെ ഫൈബർഗ്ലാസ് പതിപ്പ് [15] ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി സ്ഥാപിച്ചു. ദാവീദ് പ്രതിമാ നിർമ്മാണ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത 'ആർട്ടേ ഡെല്ല ലാന' ഭാരവാഹികൾ പളളിക്കു മുകളിൽ ദാവീദ് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത രീതി ആ ദിവസത്തെ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ചരിത്രപരമായ രേഖകളുടെ നിയമപരമായ അവലോകനത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2010 ൽ ദാവീദിൻറെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് തർക്കം ഉടലെടുത്തു. ഇറ്റാലിയൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് എതിരായി ഫ്ലോറൻസ് നഗരസഭ പ്രതിമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെട്ടു.

The genesis of David was discussed in Seymour 1967 and in Coonin 2014. Charles Seymour, Jr. "Homo Magnus et Albus: the Quattrocento Background for Michelangelo's David of 1501–04," Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes, Berlin, 1967, II, 96–105. Seymour, 100–101. ↑ 4.0 4.1 Gaetano Milanesi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti pubblicati coi ricordi ed i contratti artistici, Florence, 1875, 620–623: "...the Consuls of the Arte della Lana and the Lords Overseers being met Overseers, have chosen as sculptor to the said Cathedral the worthy master, Michelangelo, the son of Lodovico Buonarrotti, a citizen of Florence, to the end that he may make, finish and bring to perfection the male figure known as the Giant, nine braccia in height, already blocked out in marble by Maestro Agostino grande, of Florence, and badly blocked; and now stored in the workshops of the Cathedral. The work shall be completed within the period and term of two years next ensuing, beginning from the first day of September next ensuing, with a salary and payment together in joint assembly within the hall of the said of six broad florins of gold in gold for every month. And for all other works that shall be required about the said building (edificium) the said Overseers bind themselves to supply and provide both men and scaffolding from their office and all else that may be necessary. When the said work and the said male figure of marble shall be finished, then the Consuls and Overseers who shall at that time be in authority shall judge whether it merits a higher reward, being guided therein by the dictates of their own consciences." Giovanni Gaye, Carteggio inedito d'artisti del sec. XIV, XV, XVI, Florence: 1839–40, 2: 454 and Charles Seymour, Michelangelo's David: A Search for Identity, Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1967, 134–137, doc. 34. De la Croix, Horst; Tansey, Richard G.; Kirkpatrick, Diane (1991). Gardner's Art Through the Ages (9th പതിപ്പ്.). Thomson/Wadsworth. പുറം. 651. ISBN 0-15-503769-2. Coughlan, Robert (1966). The World of Michelangelo: 1475–1564. et al. Time-Life Books. പുറം. 85. The statue has not been weighed, but an estimate of its weight was circulated in 2004, when the statue was cleaned. See a CBS news report of 8 March 2004 Archived 2013-05-18 at the Wayback Machine.. The minutes of the meeting were published in Giovanni Gaye, Carteggio inedito d'artisti del sec. XIV, XV, XVI, Florence, 1839–40, 2: 454–463. For an English translation of the document, see Seymour, Michelangelo's David, 140–155 and for an analysis, see Saul Levine, "The Location of Michelangelo's David: The Meeting of January 25, 1504, Art Bulletin 56 (1974): 31–49; N. Randolph Parks, "The Placement of Michelangelo's David: A Review of the Documents," Art Bulletin, 57 (1975) 560–570; and Rona Goffen, Renaissance Rivals: Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian, New Haven, 2002, 123–127. Goffen (2002). A., Borri (2006). "Diagnostic analysis of the lesions and stability of Michelangelo's David". Journal of Cultural Heritage. 7 (4): 273–285. doi:10.1016/j.culher.2006.06.004. Coonin, 2014. "a man the police described as deranged, broke part of a toe with a hammer, saying a 16th century Venetian painter's model ordered him to do so." Cowell, Alan. "Michelangelo's David Is Damaged", New York Times, 1991-09-15. Retrieved on 2008-05-23. Rossella Lorenzi, Art lovers go nuts over dishy David, ABC Science, Monday, 21 November 2005 "Michelangelo's David as It Was Meant to Be Seen : Discovery News". news.discovery.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 25 May 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 24 July 2014.
Photographies by:
Olivier Bruchez - CC BY-SA 2.0
Statistics: Position (field_position)
263
Statistics: Rank (field_order)
187642

Add new comment

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Security
814672539Click/tap this sequence: 9826

Google street view

Where can you sleep near ദാവീദ് (മൈക്കലാഞ്ചലോ) ?

Booking.com
445.429 visits in total, 9.074 Points of interest, 403 Destinations, 174 visits today.