Geiša

芸妓 ( Geiša )

Geiša tradicionāli ir japāņu sieviete-izklaidētāja un laika kavētāja, kura ir skolota tradicionālajās japāņu mākslās, tostarp mūzikā, dziedāšanā un dejošanā, kā arī prot vadīt tējas ceremoniju un pieprot samisena spēli. Geišas arī iesaista savus klientus vieglās sarunās.

More images

Destinations