ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Context of ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ(Japan、日本、にっぽん Nihon ນິຮົງ ຫຼື ນິບປົງ) ເປັນປະເທດທີ່ມີເກາະຍາວໃຫຍ່ເປັນແກນກາງແລະປະກອບໄປດ້ວຍເກາະນ້ອຍໃຫຍ່ທີຢູ່ອອ້ມຂ້າງ,ຕັ້ງຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ.

 • ນະຄອນຫຼວງ: ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ (Tokyo)
 • ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: ໂຕກຽວ (Tokyo)
 • ປະຊາກອນ  : ປະມານ ໑໒໗,໔໑໗,໒໔໔ ຄົນ
 • ພື້ນທີ່  : ໓໗໗,໘໓໕ km²
 • ພາສາ  : ຍີ່ປຸ່ນ
 • ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້: ເຢນ

ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ(Japan、日本、にっぽん Nihon ນິຮົງ ຫຼື ນິບປົງ) ເປັນປະເທດທີ່ມີເກາະຍາວໃຫຍ່ເປັນແກນກາງແລະປະກອບໄປດ້ວຍເກາະນ້ອຍໃຫຍ່ທີຢູ່ອອ້ມຂ້າງ,ຕັ້ງຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ.

 • ນະຄອນຫຼວງ: ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ (Tokyo)
 • ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: ໂຕກຽວ (Tokyo)
 • ປະຊາກອນ  : ປະມານ ໑໒໗,໔໑໗,໒໔໔ ຄົນ
 • ພື້ນທີ່  : ໓໗໗,໘໓໕ km²
 • ພາສາ  : ຍີ່ປຸ່ນ
 • ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້: ເຢນ

More about ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Map