ປະເທດອັງໂດລາ

Context of ປະເທດອັງໂດລາ

ອັນດໍຣາ (ກາຕາລັງ: Andorra) ຫຼື ລາຊະລັດອັນດໍຣາ (ກາຕາລັງ: Principat d'Andorra) ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ. ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ. ຢູ່ໃນທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບເອີລົບ ຢູ່ໃນເທືອກເຂາປີເລເນທາງຕາເວັນອອກ. ມີອານາເຂດຕິດກັບປະເທດຝະລັ່ງແລະແອສະປາຍ. ເດີມເຄີຍເປັນປະເທດຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ປັດຈຸບັນອັງດອກນັບເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີປະເທດນຶ່ງ ໂດຍມີລາຍໄດ້ຫຼັກຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີການເກັບພາສີທີ່ຕ່ຳຫຼາຍນຳ.

ອັນດໍຣາ (ກາຕາລັງ: Andorra) ຫຼື ລາຊະລັດອັນດໍຣາ (ກາຕາລັງ: Principat d'Andorra) ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ. ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ. ຢູ່ໃນທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບເອີລົບ ຢູ່ໃນເທືອກເຂາປີເລເນທາງຕາເວັນອອກ. ມີອານາເຂດຕິດກັບປະເທດຝະລັ່ງແລະແອສະປາຍ. ເດີມເຄີຍເປັນປະເທດຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ປັດຈຸບັນອັງດອກນັບເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີປະເທດນຶ່ງ ໂດຍມີລາຍໄດ້ຫຼັກຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີການເກັບພາສີທີ່ຕ່ຳຫຼາຍນຳ.

More about ປະເທດອັງໂດລາ

Map