ປະເທດອິຕາລີ

Context of ປະເທດອິຕາລີ

ປະເທດອີຕາລີ (ຄຳເຄົ້າ: ປເທສອີຕາລີ, ຝະລັ່ງ: Italie) ເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເອີລົບໃຕ້.

More about ປະເທດອິຕາລີ

Map