ແຄວ້ນວາລັງ

Context of ແຄວ້ນວາລັງ

ແຄວ້ນວາລັງ (ຝະລັ່ງ: Communauté valencienne) ມີຊື່ທາງການແມ່ນພາສາວາລັງ ແມ່ນ ໂກມູນີຕາດ ບາເລນຊີອານາ (Comunitat Valenciana) ເຊິ່ງໃນພາສາແອສະປາໂຍນເອິ້ນວ່າ ໂກມູນີດັດ ບາເລນຊີອານາ (Comunidad Valenciana) ແມ່ນແຄວ້ນປົກຄອງຕົນເອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນກາງ-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດແອສະປາຍ ປະກອບດ້ວຍ 3 ແຂວງ ລຽນຈາກທິດໃຕ້ໄປທາງທິດເໜືອ ແມ່ນ ແຂວງອາລີກັນເຕ ແຂວງວາລັງ ແລະແຂວງກັດສະເຕຢອນ.

ແຄວ້ນວາລັງມີຊາຍຝັ່ງຕິດກັບທະເລເມດີແຕກລາເນຍາວ 518 ກິໂລແມັດ ມີເນື້ອທີ່ໃນປົກຄອງ 23,255 ຕາລາງກິໂລແມັດ ແລະມີປະຊາກອນປະມານ 4.8 ລ້ານຄົນ (ຄ.ສ. 2005) ຕາມກົດໝາຍປົກຄອງຕົນເອງຂອງແຄວ້ນ. ວາລັງໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ເປັນສັນຊາດ (nationalité) ມີພາສາທາງການ 2 ພາສາ ແມ່ນພາສາກາສະຕີຍແລະພາສາວາລັງ (ຊື່ເອິ້ນຂອງພາສາກາຕາລັງໃນແຄວ້ນນີ້) ສ່ວນເມືອງຫຼັກຂອງແຄວ້ນແມ່ນ ເມືອງວາລັງ.

ແຄວ້ນວາລັງ (ຝະລັ່ງ: Communauté valencienne) ມີຊື່ທາງການແມ່ນພາສາວາລັງ ແມ່ນ ໂກມູນີຕາດ ບາເລນຊີອານາ (Comunitat Valenciana) ເຊິ່ງໃນພາສາແອສະປາໂຍນເອິ້ນວ່າ ໂກມູນີດັດ ບາເລນຊີອານາ (Comunidad Valenciana) ແມ່ນແຄວ້ນປົກຄອງຕົນເອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນກາງ-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດແອສະປາຍ ປະກອບດ້ວຍ 3 ແຂວງ ລຽນຈາກທິດໃຕ້ໄປທາງທິດເໜືອ ແມ່ນ ແຂວງອາລີກັນເຕ ແຂວງວາລັງ ແລະແຂວງກັດສະເຕຢອນ.

ແຄວ້ນວາລັງມີຊາຍຝັ່ງຕິດກັບທະເລເມດີແຕກລາເນຍາວ 518 ກິໂລແມັດ ມີເນື້ອທີ່ໃນປົກຄອງ 23,255 ຕາລາງກິໂລແມັດ ແລະມີປະຊາກອນປະມານ 4.8 ລ້ານຄົນ (ຄ.ສ. 2005) ຕາມກົດໝາຍປົກຄອງຕົນເອງຂອງແຄວ້ນ. ວາລັງໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້ເປັນສັນຊາດ (nationalité) ມີພາສາທາງການ 2 ພາສາ ແມ່ນພາສາກາສະຕີຍແລະພາສາວາລັງ (ຊື່ເອິ້ນຂອງພາສາກາຕາລັງໃນແຄວ້ນນີ້) ສ່ວນເມືອງຫຼັກຂອງແຄວ້ນແມ່ນ ເມືອງວາລັງ.

More about ແຄວ້ນວາລັງ

Map