ບາກເຊໂລນ

  • Montserrat

Context of ບາກເຊໂລນ

ບາກເຊໂລນ (ກາຕາລັງ: Barcelona, ແອສະປາໂຍນ: Barcelona, ຝະລັ່ງ: Barcelone) ແມ່ນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງທັງໃນດ້ານຂະໜາດແລະປະຊາກອນຂອງປະເທດແອສະປາຍ. ແມ່ນນະຄອນຫຼວງຂອງກາຕາໂລຍ. ຕັ້ງຢູ່ເທິງຊາຍຝັ່ງທະເລເມດີແຕກລາເນຂອງຄາບສະໝຸດອີເບລີ. ມີປະຊາກອນໃນໂຕເມືອງ 1.5 ລ້ານຄົນ ແຕ່ຄັນນັບປໍລິມົນທົນໂດຍຮອບອາດຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານຄົນ. ໃຊ້ພາສາທາງການ 2 ພາສາ ແມ່ນ ພາສາກາຕາລັງ ແລະ ພາສາແອສະປາໂຍນ.

ບາກເຊໂລນ (ກາຕາລັງ: Barcelona, ແອສະປາໂຍນ: Barcelona, ຝະລັ່ງ: Barcelone) ແມ່ນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງທັງໃນດ້ານຂະໜາດແລະປະຊາກອນຂອງປະເທດແອສະປາຍ. ແມ່ນນະຄອນຫຼວງຂອງກາຕາໂລຍ. ຕັ້ງຢູ່ເທິງຊາຍຝັ່ງທະເລເມດີແຕກລາເນຂອງຄາບສະໝຸດອີເບລີ. ມີປະຊາກອນໃນໂຕເມືອງ 1.5 ລ້ານຄົນ ແຕ່ຄັນນັບປໍລິມົນທົນໂດຍຮອບອາດຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານຄົນ. ໃຊ້ພາສາທາງການ 2 ພາສາ ແມ່ນ ພາສາກາຕາລັງ ແລະ ພາສາແອສະປາໂຍນ.

Map