ພາສາອີສະແລນສະກາ

ພາສາອີສະແລນສະກາ (ອີສະແລນສະກາ: íslenska  [ˈislɛnska] ) ຫຼື ພາສາໄອສະແລນ (ອັງກິດ: Icelandic) ຫຼື ພາສາອີສະລັງ (ຝະລັ່ງ: islandais) ແມ່ນພາສາສະກັງດີນາວີ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນຕະກູນພາສາອິນເດຍ-ເອີລົບ. ມີຜູ້ເວົ້າສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດອີສະລັງ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສານີ້ເປັນພາສາລັດຖະການ ໂດຍພາຍໃນປະເທດມີຜູ້ເວົ້າປະມານ 300,000 ຄົນ ແລະເມື່ອລວມນອກປະເທດທັງໝົດ ມີປະມານ 313,840 ຄົນ (ປີ ຄ.ສ. 2015).

ແມ່ນພາສາສະກັງດີນາວີສາຂາຕາເວັນອອກ. ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບພາສາເຟີລິດ (Føroyskt) ເຊິ່ງແມ່ນພາສາທີ່ເວົ້າໃນເກາະເຟີລະຢາ (Føroyar) ຂອງປະເທດແດນມາກ. ທັງສອງພາສານີ້ ລວມທັງພາສາສະກັງດີນາວີອື່ນ ມີວິວັດນະນາການມາຈາກພາສາໂນເລີນບູຮານ (Norrœnt mál) ເຊິ່ງອະດີດໃຊ້ສື່ສານໃນສະກັງດີນາວີ ລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ 9 ຫາ 13.