Golden Gate

Golden Gate

ປະຕູ ຄຳ Golden is the strait on the West Coast of North America that connect San Francisco Bay to the Pacific Ocean. ມັນຖືກ ກຳ ນົດໂດຍເຂດຫົວເມືອງຂອງແຫຼມ San Francisco ແລະແຫຼມ Marin, ແລະ, ນັບແຕ່ປີ 1937, ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍອອກຈາກຂົວ Golden Gate. ບໍລິເວນແຄມຝັ່ງທະເລແລະບໍລິເວນນ້ ຳ ທີ່ຢູ່ຕິດກັນຕະຫຼອດທັງສອງຝັ່ງແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍບໍລິເວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ Golden Gate.

Photographies by: