Türkiye

( ປະເທດຕວັກກີ )

Context of ປະເທດຕວັກກີ

ຕຸຣກີ ຫຼື ທືລະຄີເຢ (Türkiye) ແມ່ນປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ ແລະອາຊີ. ມີຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ສາທາລະນະລັດຕຸຣກີ (ອັງກິດ: Republic of Turkey; ທືກເຈ: Türkiye Cumhuriyeti) ແມ່ນສາທາລະນະລັດລະບົບລັດຖະສະພາໃນເອີລາຊີ ພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍຕັ້ງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນຕົກ ໂດຍມີສ່ວນໜ້ອຍໃນທະລາເຄຍຕາເວັນອອກໃນເອີລົບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມີພົມແດນຕິດຕໍ່ກັບ 8 ປະເທດ ຄື ຊູລິຢາແລະອິລັກທາງໃຕ້ ອິລານ ຮາຢາສະຕານແລະດິນແດນສ່ວນແຍກນາກຊີວັນຂອງອາເຊີລະໄບຈານທາງຕາເວັນອອກ ຊາຄາລະທະແວລໍທາງຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ບູນກາລີທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະເອລາດາທາງຕາເວັນຕົກ ທະເລດຳຢູ່ທາງເໜືອ ທະເລເມດີແຕກລາເນທາງໃຕ້ ແລະທະເລເອເຈໂອທາງຕາເວັນຕົກ ຊ່ອງແຄບໂບສະໂຟໂລດ ທະເລມາລະມາລາແລະຈານັກຄາເລ (ລວມກັນເປັນຊ່ອງແຄບຕວກກີ). ທືລະເຄຍແບ່ງເຂດແດນລະຫວ່າງທະລາຄີແລະອານາໂດລູ ແລະຍັງແຍກທະວີບເອີລົບກັບທະວີບອາຊີ. ບ່ອນຕັ້ງຂອງຕວກກີໃນທາງແພ່ງຂອງເອີລົບແລະອາຊີເຮັດໃຫ້ຕວກກີມີຄວາມສຳຄັນທາງພູມິລັດຖະສາດເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

Phrasebook

ສະບາຍດີ
Merhaba
ໂລກ
Dünya
ສະ​ບາຍ​ດີ​ຊາວ​ໂລກ
Selam Dünya
ຂອບ​ໃຈ
Teşekkürler
ແມ່ນແລ້ວ
Evet
ບໍ່
Numara
ສະ​ບາຍ​ດີ​ບໍ?
Nasılsınız?
ສະ​ບາຍ​ດີ​ຂອບ​ໃຈ
İyiyim teşekkürler
ລາ​ຄາ​ເທ່​າ​ໃດ?
Ne kadar?
ສູນ
Sıfır
ຫນຶ່ງ
Bir
ສອງ
İki

Where can you sleep near ປະເທດຕວັກກີ ?

Booking.com

More images

Videos

12.193 visits today, 307 Destinations, 5.901 Points of interest, 187.703 visits in total.