តួកគី

Context of តួកគី

តួកគី (Türkiye Cumhuriyeti)ជាគឺសាធារណរដ្ឋអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប ប្រទេសតួកគីត្រូវបានគេស្គាល់ថា សាធារៈណរដ្ឋតួកគី ជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់និងប្រទេស ក្រិក ប៊ុលហ្ការី អាមេនី សេអរសុី អាស៊ែបៃហ្សង់ អ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីរ៉ង់ និង សុីរី ព្រំំដែនសមុទ្រ សមុទ្រ មេឌីទែរ៉ានេ សមុទ្រខ្មៅ ទួរគីមានផ្នែកខ្លះជាប់នឹងទ្វីប អាសុី និង អឺរ៉ុប ប្រទេសនេះមានប្រជាជន ៨២ លាននាក់ និងរដ្ឋធានី អង់ការ៉ា។

Map