ជប៉ុន

Context of ជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន(ជប៉ុន ៖ 日本国, នីប៉ុងកុគឹ រឺ នីហុងកុគឹ; អង់គ្លេស ៖ Japan)​ ហៅកាត់ថា​ ជប៉ុន (ជប៉ុន ៖ 日本​​​ នីប៉ុង រឺ នីហុង)​ ជាភាសាអង់គ្លេស Japan ។​ ជប៉ុន ជា​ប្រទេស​កោះ ក្នុងតំបន់ អាស៊ីខាងកើត។ ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតនៅក្នុង មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគខាងកើត នៃប្រទេស ចិន កូរ៉េ និង រូស្ស៊ី។ ឈ្មោះជប៉ុនសរសេរជាអក្សរខាន់ជិ «日本​​​» បកប្រែត្រង់ថា «ព្រះអាទិត្យ+ដើមកំណើត» ដែលមានន័យថា «ដែនដីដែលព្រះអាទិត្យរះចេញ»។

ប្រទេស​ជប៉ុន​ជាកំរងកោះ​ផ្សំឡើងពីកោះចំនួន ៦៨៥២កោះ ដែល៩៧%នៃផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់ដោយកោះធំៗចំនួន៤​គឺ ហុងស្ស៊ូ ហុកកៃដូ ឃ្យូស្ស៊ូ និង ស្ស៊ីកុគឹ។ ប្រទេសនេះមាន​ផ្ទៃ​ក្រលា​៣៧៧ ៨៧៣ គ.ម ធំ​ជាង​ប្រទេស​កម្ពុជាប្រហែល២ដង និងមានប្រជាជនជាង១២៧លាននាក់ (លំដាប់ទី១០លើពិភពលោក)។ រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះមិនមានកំនត់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់ឡើយ តែតាមសភាពជាក់ស្ដែងទីក្រុងតូក្យូ​ ជាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះចៅអធិរាជ។

ជប៉...អាន​បន្ថែម

ប្រទេសជប៉ុន(ជប៉ុន ៖ 日本国, នីប៉ុងកុគឹ រឺ នីហុងកុគឹ; អង់គ្លេស ៖ Japan)​ ហៅកាត់ថា​ ជប៉ុន (ជប៉ុន ៖ 日本​​​ នីប៉ុង រឺ នីហុង)​ ជាភាសាអង់គ្លេស Japan ។​ ជប៉ុន ជា​ប្រទេស​កោះ ក្នុងតំបន់ អាស៊ីខាងកើត។ ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតនៅក្នុង មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគខាងកើត នៃប្រទេស ចិន កូរ៉េ និង រូស្ស៊ី។ ឈ្មោះជប៉ុនសរសេរជាអក្សរខាន់ជិ «日本​​​» បកប្រែត្រង់ថា «ព្រះអាទិត្យ+ដើមកំណើត» ដែលមានន័យថា «ដែនដីដែលព្រះអាទិត្យរះចេញ»។

ប្រទេស​ជប៉ុន​ជាកំរងកោះ​ផ្សំឡើងពីកោះចំនួន ៦៨៥២កោះ ដែល៩៧%នៃផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់ដោយកោះធំៗចំនួន៤​គឺ ហុងស្ស៊ូ ហុកកៃដូ ឃ្យូស្ស៊ូ និង ស្ស៊ីកុគឹ។ ប្រទេសនេះមាន​ផ្ទៃ​ក្រលា​៣៧៧ ៨៧៣ គ.ម ធំ​ជាង​ប្រទេស​កម្ពុជាប្រហែល២ដង និងមានប្រជាជនជាង១២៧លាននាក់ (លំដាប់ទី១០លើពិភពលោក)។ រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះមិនមានកំនត់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់ឡើយ តែតាមសភាពជាក់ស្ដែងទីក្រុងតូក្យូ​ ជាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះចៅអធិរាជ។

ជប៉ុន​មានសក្ដានុពលយោធាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចុងស.វទី១៩និងដើមស.វទី២០ ដោយបានពង្រីកទឹកដីតាមរយៈការឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមចិនជប៉ុនលើកទី១ សង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុន និង សង្គ្រាមលោកលើកទី១។ សង្គ្រាមចិនជប៉ុនលើកទី២នៅឆ្នាំ១៩៣៧ បានរីកដាលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលបានបញ្ចប់ដោយ​ការទំលាក់គ្រាប់បែកបរមាណូនៅហ៊ីរ៉ូស្ស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគី។ ចាប់ពីការប្រកាន់យក​រដ្ឋធម្មនុញ្ញកែប្រែហើយនៅឆ្នាំ១៩៤៧ ជប៉ុនប្រកាន់យក​របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ដោយមានព្រះចៅអធិរាជមួយអង្គ​ជាតំណាងឯកភាពជាតិ និងរដ្ឋសភាមួយដែលបានដោយការបោះឆ្នោត​សំរាប់តាក់តែងច្បាប់។

ជប៉ុនជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ៣លើលោក (គិតតាមអត្រា GDP) ។ តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ អសប និង WHO ជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានអាយុសង្ឃឹមវែងជាងគេលើលោក ។

Map