ალბაისინი

ალბაისინი

ალბაისინი (ესპ. El Albaicín) — თანამედროვე ქალაქ გრანადის (ესპანეთი) ერთ-ერთი რაიონი. ქალაქის ეს რაიონი 1994 წლიდან შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში (კრიტერიუმი I, III, IV). მანამდე გრანადის ორი რაიონი უკვე იყო აღნიშნულ სიაში (ალჰამბრა და ხენერალიფე).

ალბაისინი (ესპ. El Albaicín) — თანამედროვე ქალაქ გრანადის (ესპანეთი) ერთ-ერთი რაიონი. ქალაქის ეს რაიონი 1994 წლიდან შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში (კრიტერიუმი I, III, IV). მანამდე გრანადის ორი რაიონი უკვე იყო აღნიშნულ სიაში (ალჰამბრა და ხენერალიფე).

Position
349
Rank
51
Categories
Photographies by: