Alpe

  • Zermatt

Context of Alpe

Alpe (njem. Alpen; tal. Alpi; fra. Alpes; fur. Alps; okc. Aups/Alps; romanš: Alps; slo. Alpe) su planinski sustav između Srednje i Južne Europe dug 1200 km, a širok oko 150 km. Najviši vrh Alpa je Mt. Blanc (4.807 m), na granici Italije i Francuske.

Središnji planinski niz izgrađuju stare kristalinske stijene, a sjeverni i južni lanci iz mezozojskih su karbonatnih stijena (vapnenci i dolomiti), koje su izdignute tzv. alpskim nabiranjem (alpskom orogenezom). Današni oblik Alpe su dobile pleistocenskom glacijacijom, a snježna granica je na visini 2700 - 2800 m.

Najveće privredno značenje imaju šume, stočarstvo i turizam. S više cestovnih i željezničkih veza preko Alpa povezane su Srednja i Južna Europa. Najduži tuneli su Simplon (20 km) i St. Gotthard (15 km).

Na alpskom području živi otprilike 13 milijuna ljudi iz osam alpskih država: Francuska, Monako, Italija, Švicarska, Njemačka, Lihtenštajn, Austrija i S...Pročitaj više

Alpe (njem. Alpen; tal. Alpi; fra. Alpes; fur. Alps; okc. Aups/Alps; romanš: Alps; slo. Alpe) su planinski sustav između Srednje i Južne Europe dug 1200 km, a širok oko 150 km. Najviši vrh Alpa je Mt. Blanc (4.807 m), na granici Italije i Francuske.

Središnji planinski niz izgrađuju stare kristalinske stijene, a sjeverni i južni lanci iz mezozojskih su karbonatnih stijena (vapnenci i dolomiti), koje su izdignute tzv. alpskim nabiranjem (alpskom orogenezom). Današni oblik Alpe su dobile pleistocenskom glacijacijom, a snježna granica je na visini 2700 - 2800 m.

Najveće privredno značenje imaju šume, stočarstvo i turizam. S više cestovnih i željezničkih veza preko Alpa povezane su Srednja i Južna Europa. Najduži tuneli su Simplon (20 km) i St. Gotthard (15 km).

Na alpskom području živi otprilike 13 milijuna ljudi iz osam alpskih država: Francuska, Monako, Italija, Švicarska, Njemačka, Lihtenštajn, Austrija i Slovenija.

More images

Videos

5.207 visits today, 300 Zones, 5.467 Points of interest, 168.048 visits in total.