Perzyske Ryk

It Perzyske Ryk is de namme dy't brûkt wurdt foar it tiidrek tusken 559 f.Kr. en 651 n.Kr. dat it tsjintwurdige Iran regearre waard troch in tal dynastyen. It begûn mei de stifting fan it keninkryk Perzje yn 559 f.Kr. troch kening Syrus de Grutte, de earste fan de Achaemeniden dy't de ferdielde keninkriken by inoar brocht. De ein fan it Perzyske Ryk kaam ûnder it regear fan de Sassaniden dy't yn 651 troch de Islamiten ferslein waarden.