Sarmizegetusa Regia

( زرمیزه‌گتوسا رجیا )

زَرمیزه‌گتوسا رجیا (به رومانیایی: Sarmizegetusa Regia) و همچنین با املای Sarmisegetusa، Sarmisegethusa ،Sarmisegethuza پایتخت و مهم‌ترین مرکز نظامی، مذهبی، و سیاسی داکیه تا پیش از جنگ‌هایش با امپراتوری روم بود. این شهر بر فراز کوهی به درازای ۱۲۰۰ متر بنا شده بود و استحکاماتش شامل شش دژ، هستهٔ یک سیستم دفاعی استراتژیک در کوهستان اوراستی بود. این استحکامات جزو میراث جهانی یونسکو هستند. این شهر ویرانه امروزه در رومانی جای دارد.

زرمیزه‌گتوسا رجیا نباید با اولپیا ترایانا زرمیزه‌گتوسا اشتباه گرفته شود، مورد اخیر پایتخت استان داکیه روم بود که توسط امپراتور ترایانوس در حدود ۴۰ کیلومتری زرمیزه‌گتوسا رجیا تأسیس شده بود و پایتخت داکی‌ها نبود. شهری که توسط ترایانوس ساخته شد ـ اولپیا زرمیزه‌گتوساـ زودتر از زرمیزه‌گتوسا رجیا و در دهه ۱۹۰۰ میلادی کشف شد و در ابتدا آنرا با پایتخت داکی‌ها اشتباه گرفتند.

زَرمیزه‌گتوسا رجیا (به رومانیایی: Sarmizegetusa Regia) و همچنین با املای Sarmisegetusa، Sarmisegethusa ،Sarmisegethuza پایتخت و مهم‌ترین مرکز نظامی، مذهبی، و سیاسی داکیه تا پیش از جنگ‌هایش با امپراتوری روم بود. این شهر بر فراز کوهی به درازای ۱۲۰۰ متر بنا شده بود و استحکاماتش شامل شش دژ، هستهٔ یک سیستم دفاعی استراتژیک در کوهستان اوراستی بود. این استحکامات جزو میراث جهانی یونسکو هستند. این شهر ویرانه امروزه در رومانی جای دارد.

زرمیزه‌گتوسا رجیا نباید با اولپیا ترایانا زرمیزه‌گتوسا اشتباه گرفته شود، مورد اخیر پایتخت استان داکیه روم بود که توسط امپراتور ترایانوس در حدود ۴۰ کیلومتری زرمیزه‌گتوسا رجیا تأسیس شده بود و پایتخت داکی‌ها نبود. شهری که توسط ترایانوس ساخته شد ـ اولپیا زرمیزه‌گتوساـ زودتر از زرمیزه‌گتوسا رجیا و در دهه ۱۹۰۰ میلادی کشف شد و در ابتدا آنرا با پایتخت داکی‌ها اشتباه گرفتند.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
5503
Statistics: Rank
16336

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
9548263176876 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ زرمیزه‌گتوسا رجیا ?

Booking.com
570.057 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 1.993 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.