کاتالونیای شمالی

Context of کاتالونیای شمالی

کاتالونیای شمالی (به کاتالونیایی: Catalunya (del) Nord‎؛ فرانسوی: Catalogne (du) Nord‎؛ اکسیتان: Catalonha (del) Nòrd‎)، کاتالونیای فرانسه یا روسیون به قلمرو زبانی و فرهنگی کاتالان‌ها در فرانسه اشاره دارد که توسط اسپانیا با امضای پیمان پیرنه در سال ۱۶۵۹ در ازای دست‌کشیدن مؤثر فرانسه از حمایت رسمی از جمهوری کاتالونیا به آن واگذار شد. مربوط منطقه دقیقاً در دپارتمان پیرنه-اورینتال امروزی قرار دارد.

کاتالونیای شمالی (به کاتالونیایی: Catalunya (del) Nord‎؛ فرانسوی: Catalogne (du) Nord‎؛ اکسیتان: Catalonha (del) Nòrd‎)، کاتالونیای فرانسه یا روسیون به قلمرو زبانی و فرهنگی کاتالان‌ها در فرانسه اشاره دارد که توسط اسپانیا با امضای پیمان پیرنه در سال ۱۶۵۹ در ازای دست‌کشیدن مؤثر فرانسه از حمایت رسمی از جمهوری کاتالونیا به آن واگذار شد. مربوط منطقه دقیقاً در دپارتمان پیرنه-اورینتال امروزی قرار دارد.

More about کاتالونیای شمالی

نقشه