زبان‌های بربری

آمازیغی (در آمازیغی: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ تامازیغت) یا زبان بربری یک زبان است که بیشتر در میان مردم قاره آفریقا به‌ویژه مراکش و الجزایر و به مقدار کمتر در لیبی و تونس و مالی و چند کشور دیگر گویشور دارد. ریشه این زبان ریشه آفریقا-آسیایی است. در سال‌های اخیر طرفداران سازمان جهانی آمازیغ تلاش‌های خود را منسجم تر نموده تا در کشورهای شمال آفریقا آن را به عنوان زبان رسمی تعیین نماید. این تلاش با مخالفت گروه‌های اسلام‌گرا و سلفی و عربهای متعصب روبرو شده‌است. مراکش، لیبی (زمان قذافی)، الجزایر و مالی پذیرفته‌اند که آمازیغ در مدارس و مناطق بربرنشین رسمی باشد. بیشترین جمعیت آمازیغی در مراکش ساکن است. تقریباً نیمی از مردم زبان عربی را نمی‌فهمند. زبان آمازیغی دارای ۷ لهجه است. آمازیغ زبان کهن بومیان سفید شمال آفریقا و از گروه زبان‌های فرعونی مصر است. اکثر مردمان مناطق کوهستانی شمال آفریقا آمازیغ هستند عربها مهاجرین قرون هفتم میلادی به بعد هستند مهاجرت عربها از عراق و شبه جزیره عربی به مصر و شمال آفریقا تا یکصد سال قبل به‌طور مستمر وجود داشته‌است. آمازیغ‌ها از نظر قومی به قوم بربر معروف هستند. نژاد بربرهای شمال آفریقا سفید قفقازی است. آن‌ها زبان خود را تامازیغت می‌نامند. ریشه و هویت این قوم یا زبان مورد اختلاف است. زبان آن‌ها پیوند با زبان مصر قدیم و زبان عربی دارد و البته واژگان زیادی از زبان‌های هندو-اروپایی در این زبان وجود دارد.

در پی بهار عربی و تغییر دولت‌ها این زبان گسترش بیشتری یافت و در مغرب و الجزایر تقریباً رسمی شد.

مقصدها