สเตท ทาวเวอร์

( State Tower )

State Tower ﻥﺎﻤﺳﺁu200cﻩﺩﺎﺟ ﺭﺩ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﯽﺷﺍﺮﺧ Silom، ﯼﺭﺎﺠﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ Bang R

ﺭﻮﺴﻓﻭﺮﭘ ﯼﺪﻨﻠﯾﺎﺗ ﺭﺎﻤﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ ﻢﯿﻈﻋ ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾﺍ Rangsan Torsuwan ﮓﻧﻭﺮﮐ ﻦ

ﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺁ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺘﻟﺎﯾﺍ ﺝﺮﺑu200cﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺁ ،ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﯼﺎﻫu200cﻩﺩﺮﺧ ﯼﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻭ ﺕﺍ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Position
4377
Rank
147

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
7864253196947 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view