สวนพระพุทธรูปลึกลับ

( Secret Buddha Garden )

ﺍﺩﻮﺑ ﯽﻔﺨﻣ ﻍﺎﺑ ﻡﺎﻧ ﺎﺑ ﻪﮐu200cﯼﺎﻫ ﯽﯾﻭﺩﺎﺟ ﻍﺎﺑﺖﺸﻬﺑ ﻍﺎﺑ

ﮏﯾ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺍ ﺕﺍﻭ (ﺪﺒﻌﻣ) ﻥﺎﯾﺭﻭﺩ ﻪﺘﺴﺸﻧﺯﺎﺑ ﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﮏﯾ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺪﻬﻌﺗ

ﺖﺳﺍ ﺏﻮﺒﺤﻣ ﯼﺮﮕﺷﺩﺮﮔ ﻪﺑﺫﺎﺟ ﮏﯾ ،ﺭﺍﻮﺷﺩ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺩﻮﻌﺻ ﻭ ﯽﮔﺩﺎﺘﻓﺍﺭﻭﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
3276
Statistics: Rank
35735

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
6321759842519 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Secret Buddha Garden ?

Booking.com
531.453 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.232 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 2.436 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.