ศาลาแก้วกู่

( Sala Keoku )

ﻮﮐﻮﺌﮐ ﻻﺎﺳ (ﯼﺪﻨﻠﯾﺎﺗ: ศาลาแก้วกู่؛ RTGS

ﻪﻤﺴﺠﻣ ﺯﺍ ﯽﻀﻌﺑu200cﯼﺎﻫ Sala Keoku ﯽﻣ ﯼﺮﺘﻣ ۲۵ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻪﺑu200cﺖﺳﺍ ﻝﻮﻤﻌﻣﺮﯿﻏ

ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﯼﺎﺟ ﺩﻮﺧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺕﻼﯿﻟﻮﺳ ﯽﯾﺎﯿﻣﻮﻣ ﺪﺴﺟ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻭ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺭﺎﺛﺁ ﻡﻮﺳ ﻪﻘﺒﻃ

ﺩﻮﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺮﮕﯾﺩ ﻑﺮﻃ ﺭﺩ ﺍﺩﻮﺑ ﻪﻤﺴﺠﻣ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺩﺭﺍﺬﮔ ﯽﻣ ﯽﻣﺪﻗ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﮐ ﻪﻃﺎﺣﺍ ﺍﺭ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Position
5520
Rank
84

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
6352894711327 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ