قلعه نارین کالا

Нарын-кала

( قلعه نارین کالا )

قلعه نارین کالا قلعه‌ای باستانی است که توسط شاهنشاهی ساسانی در قفقاز ساخته شده و در قسمت کوهستانی دربند روسیه در داغستان واقع شده‌است. این قلعه توسط دیواره‌های دوتایی به دریای خزر متصل می‌شود که برای پوشاندن دروازه‌های خزر به شاهنشاهی ایران طراحی شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Shtelmochka - CC BY 4.0
Position
3238
Rank
284

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
7928534168351 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ