پل پامبان (انگلیسی: Pamban Bridge) یک پل راه‌آهن می‌باشد که شهرک مانداپام در سرزمین اصلی را با رامشوارام در جزیره پامبان متصل می‌کند. این پل در ۲۴ فوریه ۱۹۱۴ گشایش یافت.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Shaswat Nimesh - CC BY-SA 4.0
IM3847 - CC BY-SA 4.0
Arun from Taipei, Taiwan - CC BY 2.0
Statistics: Position
4259
Statistics: Rank
26546

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
7582139642175 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ پل پامبان ?

Booking.com
571.164 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 283 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.