طاجین

طاجین

طاجین که از واژهٔ تابه در زبان فارسی مشتق شده نام ظرف و غذای مخصوص این ظرف است که درکشورهای شمال آفریقا بخصوص مراکش (مغرب) وهران (الجزایر) و تونس استفاده زیادی دارد. ظرف معمولاً از سفال پخته شده و سرامیک مقاوم به حرارت تولید می‌گردد و از دو قسمت تشکیل شده‌است: قسمت کف یا بشقاب که لبه کوتاهی دارد و قسمت سرپوش که مخروطی و بلند است در بعضی از انواع آن در انتهای مخروط سوراخی تعبیه شده‌است. کل ظرف، لعاب سرامیک داده شده و بعضی از انواع آن دارای نقش و نگار است.

در انواع جدیدی که در اروپا از آن ساخته شده بشقاب آن را از جنس فلز تهیه کرده‌اند تا استفاده آن مستقیم روی شعله گاز یا اجاق برقی امکان‌پذیر گردد.