ولاية مدحاء

( مدحاء )

شهرستان مدحاء (به عربی: ولایة مدحاء) یکی از شهرستان‌های استان مسندم در کشور پادشاهی عمان است.

شهرستان مدحاء عمان، در خاک امارات متحده عربی محصور است. روستای اماراتی النحوة نیز درون این شهرستان محصور است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
9485
Statistics: Rank
1021

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
4319785263295 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ مدحاء ?

Booking.com
545.282 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 345 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.