کونییتس

کونییتس (بوسنیایی: Konjic) یک شهرک و شهرداری در بوسنی و هرزگوین است که در کانتون هرزگوین-نرتوا واقع شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
5215
Statistics: Rank
19399

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
7291436583139 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ کونییتس ?

Booking.com
542.178 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 27 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.