ذخیره‌گاه طبیعی ایر و تنره

ذخیره‌گاه طبیعی ایر و تنره (به لاتین: Aïr and Ténéré National Nature Reserve) یک ذخیره‌گاه طبیعی در نیجر است که در منطقه آگادز واقع شده‌است.

ذخیره‌گاه طبیعی ایر و تنره (به لاتین: Aïr and Ténéré National Nature Reserve) یک ذخیره‌گاه طبیعی در نیجر است که در منطقه آگادز واقع شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
3568
Statistics: Rank
32336

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
6293578141833 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ ذخیره‌گاه طبیعی ایر و تنره ?

Booking.com
527.117 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.232 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 954 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.