ذخیره‌گاه دجا

ذخیره‌گاه حیوانی دجا، در جنوب شرقی کامرون قرار دارد و یک میراث جهانی یونسکو است که در سال ۱۹۸۷ در این فهرست ثبت شده‌است. دلیل ثبت این مکان شامل تنوع گونه‌های موجود در پارک، وجود ۵ گونه پستاندار در معرض تهدید است. این ذخیره‌گاه از بسیاری شرکای بین‌المللی و حامیان حفاظت در کامرون پشتیبانی قابل توجهی برای مدیریت خود دریافت می‌کند.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
8050
Statistics: Rank
9189

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
6714298358714 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ ذخیره‌گاه دجا ?

Booking.com
541.941 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 308 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.