آما دابلام

آما دابلام (به انگلیسی: Ama Dablam) کوهی در هیمالیا و در بخش خاور نپال است. قله اصلی ۶۸۱۲ متر است. این قله نخستین بار در ۱۳ مارس ۱۹۶۱ گشوده شد.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Lerian - Public domain
Statistics: Position
3755
Statistics: Rank
30630

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
1285947365881 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ آما دابلام ?

Booking.com
522.064 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 149 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.