الواس

الواس

الواس (Elvas) یکی از شهرهای کشور پرتغال است.این شهر در حدود 200 کیلومتری (120 مایل) در شرق لیسبون و در حدود 8 کیلومتری (5/5 مایل) غرب از قلعه اسپانیایی Badajoz ، توسط راه آهن مادرید - باداژوز - لیسبون واقع شده است. جمعیت شهر از سال 2011 برابر 23.078 بود ، در مساحت 631.29 کیلومتر مربع (243.74 مایل مربع).

Photographies by: