Folivora ( Laiskloom )

Laiskloom ehk laisik on väga aeglase eluviisiga taimtoiduline imetaja, kes elab Kesk- ja Lõuna-Ameerika vihmametsades. Laisikud jagunevad kahte perekonda: kaksvarvaslaisikud ja kolmvarvaslaisikud. Neisse perekondadesse kuulub omakorda kuus elavat laisikuliiki. Hoolimata mainitud nimetustest on kõikidel laiskloomadel kolm varvast.

Laiskloom on nimetuse saanud väga aeglase ainevahetuse ja passiivse eluviisi tõttu. Maapinnal on nad suhteliselt abitud, kuid vees see-eest head ujujad.

Destinations