Ευρωπαϊκή Ρωσία

Context of Ευρωπαϊκή Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ρωσία είναι το τμήμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας που γεωγραφικά ανήκει στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι το δυτικό τμήμα της Ρωσίας και αποτελεί μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Ο όρος που έρχεται σε αντιδιαστολή είναι η Ασιατική Ρωσία που αντιστοιχεί με την Βόρεια Ασία και ταυτίζεται με την ιστορική περιοχή της Σιβηρίας.

Η Ευρωπαϊκή Ρωσία είναι το τμήμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας που γεωγραφικά ανήκει στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι το δυτικό τμήμα της Ρωσίας και αποτελεί μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Ο όρος που έρχεται σε αντιδιαστολή είναι η Ασιατική Ρωσία που αντιστοιχεί με την Βόρεια Ασία και ταυτίζεται με την ιστορική περιοχή της Σιβηρίας.

More about Ευρωπαϊκή Ρωσία

Χάρτης