Αραγωνική γλώσσα

Αραγωνική γλώσσα

Η Αραγωνική γλώσσα (ενδώνυμο: luenga aragonesa, fabla aragonesa) είναι ιβηρορομανική γλώσσα που ομιλείται στις πυρηναϊκές κοιλάδες της βόρειας Αραγωνίας από περίπου 10.000 άτομα. Στον μεσαίωνα υπήρξε η κύρια γλώσσα του Βασιλείου της Αραγώνας αλλά η ισπανοποίηση του βασιλείου που ξεκίνησε με τη δυναστεία των Τραστάμαρα την υποβάθμισε, παραγκωνίζοντάς την από την Αραγώνα και περιορίζοντάς την στις βόρειες κοιλάδες της περιοχής. Οι προσπάθειες ανασύστασης της τον 20ό αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 21ου χαρακτηρίστηκαν από σπασμωδικότητα και απουσία επίσημης υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα η γλώσσα να βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης.

Για ορισμένους γλωσσολόγους η αραγωνική είναι ένα μη ανεξάρτητο γλωσσικό σύστημα, με αποτέλεσμα να την εντάσσουν στις ιστορικές διαλέκτους-γλώσσες της Ιβηρικής, που σήμερα αποτελούν διαλέκτους της ισπανικής γλώσσας.

More images

Destinations